Seguretat assegurada a la teva senyalització de pàrquing

Avui dia hi ha una autèntica especialització en la senyalització de pàrquings.

Els accessos a centres comercials, edificis doficines, parcs empresarials, grans magatzems, centres hospitalaris, etc. es fan en la gran majoria dels casos, en vehicle.

Les entrades d’aparcaments, així com els vestíbuls d’ascensors i escales que donen accés a les plantes, han esdevingut realment les portes principals d’entrada a qualsevol edifici.

Per decorar parets i sostres s’utilitzen materials i acabats diferents de la resta del pàrquing. Es pinten aquestes zones amb colors cridaners per crear un punt d’atenció per a aquests nuclis verticals de connexió a la resta de l’edifici, es potencia la il·luminació com a reclam, i la senyalització i la decoració gràfica dels mateixos es converteix ara en un element imprescindible.

Això ens ha obligat a especialitzar-nos en aquest àmbit. Tenim gran experiència en el desenvolupament de projectes de wayfinding per a la senyalització a aparcaments.

Senyalització Pàrquing

Gràcies a la senyalització digital podem resoldre problemes de fluxos i circulacions que, per qüestions horàries, reben al mateix instant una quantitat important d’usuaris.

La facilitat dels sistemes informàtics aplicats a la retolació permetrà, en segons, crear nous circuits que evitaran que els pàrquings de grans superfícies es converteixin en ratoneres.

La peculiaritat dels circuits vials o de vianants, diversitat de plantes, requereixen una bona senyalització per a la localització dels accessos primer, i per a la important localització del vehicle a la tornada.

Una senyalització eficient en un aparcament evita accidents de trànsit i pèrdues de temps.

La recomanació de l’ús de rètols lluminosos, dinàmics o digitals, mides adequades, la seva correcta ubicació, així com la utilització de missatges informatius específics d’aquest àmbit, faran que els usuaris de l’aparcament tinguin una experiència comercial positiva o una bona imatge de la companyia que visiten.

SOL·LICITAR PRESSUPOST