Baku Aquatic Palace

You are here:
  • ESPORT
  • PROJECTES INTERNACIONALS
  • Senyalització
  • Senyalització Corporativa
  • Senyalització Interior
  • WAYFINDING DESIGN

Jocs Olímpics Europeus 2015

Amb motiu dels primers Jocs Olímpics Europeus, celebrats el 2015 a Bakú, l’estudi Pujol Arquitectura va dissenyar una instal·lació coberta que inclou una piscina olímpica, una piscina de salts i una piscina d’entrenament de 25 m, a més d’altres equipaments com ara una sala de fitness, restaurant, zona comercial, etc.

El projecte de senyalització, realitzat per Signes, planteja i resol les necessitats de l’edifici per a aquests Jocs Olímpics i per al seu ús posterior com a edifici d’equipament esportiu per a la comunitat.

L’estudi de fluxos i circulacions es va plantejar, tant per als vehicles com per als vianants, des dels accessos principals fins a la destinació de cada usuari: esportistes, visitants, autoritats, treballadors, proveïdors, etc. Es van desenvolupar les necessitats gràfiques dels elements identificatius de senyalització i dels suports informatius. També es van dissenyar les solucions industrials per a cada tipologia i els seus continguts en diversos idiomes.