Wayfinding Design: Disseny de senyalització des de l’experiència

La senyalització és un sistema de comunicació que respon a la necessitat de trobar-hi. Serveix per guiar-nos i reconèixer un espai que desconeixem.

La senyalització transmet seguretat i facilita lús dun espai anònim. Ha d’orientar i respondre totes les preguntes, transmetre confiança i confortabilitat; anticipar-se a les vostres necessitats o dubtes serà la seva raó de ser, evitant la incertesa i el caos. Sembla lògic comentar que la senyalització “penja” de la identitat corporativa de la pròpia empresa, i ha d’aconseguir la millor resposta funcional possible al problema concret que cada programa de senyalització planteja.

El nostre departament de Wayfinding està especialitzat en la realització de projectes de senyalització, lestudi de necessitats per a la senyalització despais. Involucrats des de sempre amb el bon disseny, la nostra trajectòria i experiència ens permeten desenvolupar qualsevol implantació a partir de la imatge de marca del nostre client.

Wayfinding Desing

Els nostres dissenyadors i tècnics en senyalització realitzen un estudi de necessitats detallat de cada edifici o instal·lació, definint i desenvolupant totes les necessitats del projecte: estudi de fluxos i circulacions; definició de tipologies i necessitats de senyalització (quins models d’elements són necessaris per al projecte i les seves ubicacions) i definició de continguts.

A nivell de disseny gràfic, el projecte recollirà els trets, la tendència o les característiques cromàtiques corporatives del client, així com a nivell industrial s’adaptarà a l’entorn, l’arquitectura o l’interiorisme, cercant les millors respostes en materials i acabats, i sempre tenint present que la implantació ha de complir la funció i tenir un cost raonable.

Un cop definits els punts anteriors, realitzem el disseny industrial de cadascun dels elements. A l’elecció de materials, acabats, estructures, formes d’il·luminació, sistema d’acoblament de peces, fixació i ancoratge, mètodes de fabricació i d’aplicació de gràfiques, hi ha la clau d’aquesta fase del projecte.

És molt important prestar una atenció especial als petits detalls i als acabats, ja que són els factors determinants d’un bon projecte.

I finalment, si el client ho requereix, es duen a terme les fases de documentació per a la producció (realització d’arts finals) i els criteris de muntatge. L’experiència acumulada durant més de tres dècades en petits, mitjans i grans projectes ens permet afirmar que disposem de les persones i equips adequats per afrontar aquesta important tasca de consultoria amb immediatesa absoluta.

SOL·LICITAR PRESSUPOST