Política de privadesa

Dret d’informació

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, SIGNES Imatge i Comunicació, SA informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per SIGNES Imatge i Comunicació, SA i sota el seu responsabilitat amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb els sol·licitants d’informació o usuaris que han accedit a través de formularis electrònics d’aquest lloc web o mitjançant missatges de correu electrònic.

Finalitat

Les dades que vostè facilita a SIGNES Imatge i Comunicació, SA tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitud, facilitar-li informació i/o serveis que sol·liciti i poder oferir nous serveis i productes.

Consentiment de l’usuari

L’enviament de les dades mitjançant l’ús dels formularis electrònics d’aquest lloc web, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als mitjans de comunicació indicats, amb la validació expressa del clic a : He llegit i accepto els termes i condicions. Les dades no seran cedides a tercers. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a SIGNES Imatge i Comunicació, SA són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Llevat dels camps en què s’indiqui expressament el contrari, el lliurament d’informació requerida sobre dades personals tindrà el caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui un minvament en la qualitat o quantitat dels serveis que sol·licite. La manca d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que SIGNES Imatge i Comunicació, SA pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o remetre-li la informació sol·licitada.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades.

Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del seu tractament i portabilitat de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos al mateix RGPD i LOPD.

Per a més comoditat, podrà exercir els drets abans esmentats dirigint-se a SIGNES Imatge i Comunicació, SA – Av. Carrilet, 243. 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona. Espanya), o bé a la nostra adreça de correu electrònic: info@signes.es .

Seguretat i actualització de les vostres dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar les vostres dades personals, us informem que SIGNES IMATGE I COMUNICACIÓ, SA ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix ​​la normativa.

El responsable del tractament de les vostres dades personals és info@signes.es.

Base de tractament: Consentiment exprés de les dades.

Les dades mai no seran cedides a terceres persones ni a altres empreses, excepte per imperatiu legal.

Dades didentificació dacord amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic

SIGNES Imatge i Comunicació, SA

Av. Carrilet, 243

08907 – L’Hospitalet de Llobregat – Barcelona (Espanya)

CIF-A-58470220.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona tom 9057, llibre 8227 secció 2 foli 120 full núm. 107693 inscripció 1.

Inscripció de la WEB Signes.es al registre Mercantil de Barcelona arxivat al lligall an) amb número 3524/03 que ha quedat inscrit al Tom 23148 ​​Foli 69 Full B 50348, Inscripció 11.