Universitat Rovira i Virgili

You are here:
  • EDUCACIÓ
  • Senyalització Interior

Un Campus d’Excel·lència Internacional

El Campus Universitari de Sescelades de l’URV (Universitat Rovira i Virgili), ubicat a Tarragona amb més de 72.000 m2 i 18 edificis amb diferents facultats, centres i instituts de recerca, centres tecnològics i d’innovació, és una institució pública moderna d’ensenyament superior amb una sòlida trajectòria docent i investigadora, reconeguda a tot el mon. Amb una visió territorial ample i una voluntat de projecció internacional. A l’any 2011 va apostar pel canvi i l’ampliació exterior de tot el Campus.

En el moment de l’adjudicació de la senyalització del Campus mitjançant concurs públic, el dissenyador gràfic Jaume Bach ens va contactar per revisar el projecte, repassar ubicacions i per col·laborar a la part industrial de la senyalització.

Els materials que es van fer servir van ser pensats per obtenir la màxima durabilitat a l’exterior i aconseguir la major garantia davant possibles actes vandàlics. Es va proposar un panell de compòsit per als frontals dels rètols per aconseguir una correcte planimetria i el mínim número de juntes. Les peces es varen protegir amb vernís ultraviolat per a una millor durabilitat i preservar la senyalització del sol i dels grafittis.

Es van fabricar tòtems posicionals per identificar els 18 edificis principals, recolzats per tòtems direccionals més petits, per adreçar i localitzar els múltiples destins. Es va complementar el projecte amb plànols d’ubicació per determinar la posició en qualsevol punt del Campus.

Un element singular per destacar és el tòtem principal identificador de la Universitat, de forma ovalada i 12 metres d’alçada.