DKV Seguros

You are here:
  • ASSEGURANCES
  • Senyalització
  • Senyalització Corporativa
  • SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIA
  • Senyalització Interior
  • WAYFINDING DESIGN

Seu corporativa de DKV Assegurances a Espanya

El projecte de senyalització de la seu corporativa de DKV Assegurances Mèdiques de Saragossa va ser un repte per a SIGNES.

DKV Assegurances és una gran companyia, amb un alt nivell de qualitat i amb una filosofia molt arrelada en el respecte a la naturalesa i al medi ambient. Aquest edifici també és seu de la Fundació Integralia, que col·labora amb persones que mereixen una atenció especial i els ajuda en la seva millor integració a la societat i al món laboral.

L’arquitectura i l’interiorisme de l’edifici són d’un respecte exquisit amb el medi ambient. Un edifici amb certificació LEED, on la senyalització cobra un especial sentit, per a ajudar els usuaris a moure’s i circular amb fiabilitat i total autonomia.

El projecte de senyalització es va plantejar sobre la base de la identitat corporativa de DKV, però fent un rigorós esforç per a complir les normes ISO de qualitat, amb especial atenció a les grandàries de les lletres per a facilitar la lectura a persones amb deficiències visuals, contrastos cromàtics destacats, grafismes amb relleus i per descomptat tots els textos rellevants en braille. A part de la senyalització formal, es van incorporar fotografies i grafismes frescos per a identificar espais diàfans, zones de reunió, àgores amb imatges de boscos i espais naturals oberts, en definitiva senyalitzar i decorar un espai de treball per a convertir-lo en un lloc agradable on cal desenvolupar diàriament una tasca professional de manera confortable.