Servei Murcià de Salut

You are here:
  • SANITAT
  • Senyalització Corporativa
  • Senyalització Interior
  • WAYFINDING DESIGN

Hospitals Universitaris a Cartagena i Mar Menor

CASA, estudi d’arquitectura especialistes en l’àmbit de l’arquitectura de salut, ens va convocar per a l’estudi de necessitats i disseny de la senyalització dels hospitals Saint Lucia i els Arcs del Servei Murcià de Salut.

Els dos edificis, situats en la mateixa comunitat i construïts en dates gairebé coincidents, van ser un desafiament per a Signes.

El client disposava d’un Manual d’Identitat Corporativa però no d’un sistema de senyalització per als seus hospitals. La primera labor de la nostra empresa va ser realitzar el disseny d’un Manual de Senyalització perquè es pogués implantar, no sols en aquests dos hospitals, si no en els quals poguessin construir en el futur.

El programa que es va dissenyar contemplava tota la identificació d’edificis a mitjana i llarga distància, així com rètols direccionals, tòtems i complements de senyalització per a localitzar els accessos tant per als vianants com vials.

La identificació de les entrades, directoris generals i d’especialitats, així com elements direccionals, posicionals i pictogrames per a localitzar els destins, es van fabricar en alumini pintat i retolat amb vinils per a poder tenir un producte de qualitat a un preu òptim, per a complir els requisits d’una bona senyalització, en la seva concepció i producció, per a un hospital públic.