Corachan

You are here:
  • SANITAT
  • Senyalització
  • Senyalització Corporativa
  • SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIA
  • Senyalització Interior
  • WAYFINDING DESIGN

Tot canvia, res canvia

Sota aquest lema, la Clínica Corachan afronta un projecte de transformació en el qual, sobre els mateixos principis de proximitat, qualitat i professionalitat que projecten des de la seva fundació en 1921, fan una decidida aposta per la tecnologia i la innovació.

Aprofitant la inauguració de la quarta ampliació de la Clínica, es van plantejar renovar el programa de senyalització incorporant també la nova marca que estrenen. Aquest canvi va suposar un repte important per a l’estudi de necessitats de wayfinding. Arran de les diferents ampliacions que ha viscut la institució, la circulació interna resulta molt complexa, la qual transcorre a través de quatre edificis d’arquitectura diversa i amb diferents nivells que es connecten entre si.

En un treball en col·laboració amb l’estudi de disseny Molt, qui es va fer càrrec del disseny gràfic, Signes va desenvolupar l’estudi de necessitats, amb una anàlisi i revisió dels sistemes de codificació, identificació i numeració de plantes, codificació de consultes i numeració d’habitacions, per a millorar la coherència del conjunt. També va desenvolupar el projecte complet de Wayfinding, així com el disseny industrial, la producció i instal·lació de la senyalització exterior i interior de la nova ampliació.

El projecte de wafinding es va basar en aplicacions lleugeres amb elements d’alumini lleugers, surant en la paret, que s’adaptin als diferents espais de la clínica i tractant de crear una connexió visual per a tots els edificis que es perd en els diferents entorns arquitectònics. Es va posar especial èmfasi a assegurar la percepció d’orientació espacial reforçant la informació direccional en els eixos de desplaçament vertical, en els encreuaments importants o en els punts de transició entre edificis que ajudin a entendre en què edifici i en què planta es troba l’usuari a cada moment.