Solucions multilingües per a cada projecte de senyalització turística

El turisme és un sector molt important a l’economia mundial. El visitant de zones turístiques (ciutats o pobles, espais naturals, platges, recorreguts a la natura, etc) generalment no disposa de l’experiència i el coneixement de l’entorn, ja que no està habituat a priori amb l’espai.

El desenvolupament dun projecte de disseny de la senyalització turística ha de solucionar aquestes mancances, proposant emplaçaments correctes i tota la informació necessària: elements informatius; plànols d’ubicació de l’usuari a la zona, on apareguin les destinacions més rellevants; rètols direccionals que guiïn els usuaris pels diferents recorreguts; elements posicionals amb explicacions de la destinació, etc.

L’estudi de necessitats d’un projecte turístic s’ha d’emprendre des de l’inici amb la percepció que el visitant no disposa de cap referència ni visual ni de nomenclatura existent, per això el projecte serà molt intuïtiu i fàcil de comprendre per poder arribar al màxim persones que estan descobrint un nou espai.

El repte és facilitar la millor entesa de la senyalització i la localització de destinacions. La part industrial també s’ha d’adaptar a cada entorn, amb especial cura a l’ergonomia i disseny de cada element, sempre respectuós amb l’entorn.

Els materials exposats a les inclemències del temps o propers al mar han de ser tractats amb la màxima qualitat en la seva fabricació i acabats, per evitar el seu ràpid deteriorament o manteniment excessiu. La il·luminació dels suports s’ha d’ajustar de la mateixa manera pensant en aquests mateixos paràmetres de durabilitat i de fàcil manteniment.

Cal cercar solucions tipogràfiques adequades, pictogrames per a cada exigència, i respostes cromàtiques apropiades que permetin i ajudin a visualitzar correctament els grafismes i continguts de cada senyal.

L’ús de pictogrames internacionals és important en aquest tipus de projectes. El seu fàcil reconeixement facilitarà una millor observació i entesa a través de registres recognoscibles, i permetrà una ràpida localització de les destinacions turístiques.

SOL·LICITAR PRESSUPOST