Centre Comercial Les Gavarres

You are here:
  • CENTRES COMERCIALS
  • Senyalització
  • Senyalització Corporativa
  • WAYFINDING DESIGN

Modernitzar un espai singular

Els Gavarres no és un centre comercial a l’ús, ni tampoc és un cinema encara que té 11 sales. Aquest macro espai comercial, situat a Tarragona, està compost per un multicine, una gran oferta de locals de restauració, botigues, sala de jocs, etc. al voltant d’un gran pàrquing exterior.

Aquest macro espai comercial, situat a Tarragona, està compost per un multicine, una gran oferta de locals de restauració, botigues, sala de jocs, etc. al voltant d’un gran pàrquing exterior. Aportem el nostre coneixement i experiència per a modernitzar tot l’espai, donant un veritable protagonisme a l’entrada, amb una gran marquesina de caràcter escultòric, que ara funciona com a reclam. També es van ordenar tots els missatges i marques del centre, d’una forma coherent.

La problemàtica era integrar la diversitat de marques comercials existents i la varietat de suports industrials, per a unificar-los corporativament en benefici comú. Es va dissenyar un suport integrador per a recollir proporcionalment totes les marques comercials, fins ara disperses i desproporcionades, aconseguint una imatge coherent i moderna que reforça el paquet comercial d’oferta que és avui Els Gavarres.

Al mateix temps, la pròpia arquitectura es va utilitzar com a suport d’un gran directori de marques potents, que funcionen de reclam comercial per a accedir al recinte.