Política d'empresa

L’estratègia de SIGNES té un objectiu clar: millorar constantment per obtenir la màxima satisfacció dels nostres clients.

Està basada en l’estudi i l’anàlisi del context, la informació del mercat, les parts interessades (clients, els clients dels nostres clients, partners i personal), així com els riscos i les oportunitats. Es controla mitjançant objectius que permetin la seva viabilitat i creixement.

Tenim aplicat un sistema de gestió de qualitat i medi ambient integrat, basat en les normes internacionals ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Busquem l’excel·lència del nostre treball, basant-nos en els requisits de les normes esmentades i el compliment dels objectius.

Per això ens basem en els principis següents:

Honestedat. Valors ètics

Tenim un rotund compromís ètic amb els nostres clients. No entenem la confiança que ells dipositen en nosaltres com una mera transacció comercial. Si obtenim la vostra confiança per sobre de la dels nostres competidors, el nostre compromís amb l’acord contret ha de tenir una disposició ètica inqüestionable.

Experiència. Anar al davant

SIGNES té una llarga experiència -des del 1982-, guardonada amb el Premi Nacional de Disseny. Aquesta particularitat –que confirma la nostra maduresa i mestratge– ens obliga a ser líders del nostre sector ia avançar-nos amb rigor a les necessitats dels nostres clients, proposar millores i solucions creatives abans que el propi client intueixi la seva necessitat.

Servei al client

A SIGNES basem el servei al client amb l´única premissa de l´excel·lència empresarial. L’agilitat, el rigor i la rapidesa en desenvolupar un projecte, fabricar una peça o resoldre una incidència, serà un valor diferencial sobre els nostres competidors. Servei al client

La importància de la imatge

Des de la nostra fundació, a SIGNES assumim la nostra imatge com una estratègia que va més enllà del terreny de la gràfica, la comunicació visual i la publicitat, cobrint la pràctica totalitat dels mitjans de l’activitat empresarial. I això volem transmetre-ho als nostres clients a cada feina.

Compromís amb el Medi Ambient

Tenim un compromís ferm en la nostra manera de fer per contribuir a la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació. El nostre objectiu és minimitzar i evitar, en la mesura que sigui possible, els impactes ambientals de la nostra activitat.

A SIGNES sempre hem volgut anar més enllà del compliment estricte de la legislació. Assumim les polítiques de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE), com a contribució activa i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental, així com els deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides. Aquesta política permetrà a l’empresa mantenir un nivell de negoci suficient per generar els recursos que n’assegurin la competitivitat en el mercat futur. Tant la política com els objectius de Qualitat i Medi Ambient estan documentats i comunicats a tots els empleats, ia disposició del públic que ho sol·liciti.

Novembre 2017