Adif

You are here:
  • Senyalització
  • Senyalització Corporativa
  • Senyalització Interior
  • TRANSPORT I VIATGES
  • WAYFINDING DESIGN

La senyalització és un servei públic

L’administrador d’infraestructures ferroviàries és una entitat pública que pertany al Ministeri de Foment. És l’empresa pública que gestiona la xarxa de línies de ferrocarril i les seves estacions al territori nacional.

Adif va contractar a l’empresa SUMMA especialistes en branding per al disseny i desenvolupament de la seva nova identitat corporativa s’hauria d’implantar a tots els accessos a les estacions, a les façanes dels edificis, vestíbuls interiors, botigues, serveis i andanes. SUMMA va incorporar el seu equip de treball a Signes per fer l’estudi de necessitats de senyalització de les estacions i el disseny industrial.

El repte era important, ja que la família d’elements a desenvolupar en un projecte d’aquesta envergadura és infinita i les necessitats múltiples de senyalització d’aquestes infraestructures a nivell nacional és immensa.

Organitzem unes visites per entrar al projecte i confirmar els usos, adreces i destinacions dels usuaris. S’han seleccionat diferents tipologies d’estacions:

· Petites, mitjanes i grans

· Urbanes i rurals

· Amb Pàrquing al propi edifici, amb pàrquing exterior o sense pàrquing

Amb aquesta varietat d’estacions es va dissenyar una família d’elements de senyalització exterior, interior i emergència i evacuació, per cobrir el 100% les necessitats d’identificació i senyalització dels edificis i les estacions d’Adif.

La fase següent -una vegada realitzat el disseny industrial- va consistir a visitar totes les estacions per relacionar les necessitats de senyalització de cadascuna. Amb aquesta informació Adif va encarregar la producció i muntatge a diverses companyies, atesa la magnitud del projecte, Comptant amb Signes per a les primeres estacions prototip i per a les aplicacions més emblemàtiques.

Señalización Adif