Hospital de Denia

You are here:
  • SANITAT
  • Senyalització
  • Senyalització Corporativa
  • Senyalització Interior
  • WAYFINDING DESIGN

A l'avantguarda en instal·lacions i la cura dels pacients

La Generalitat Valenciana va promoure el nou Hospital de Dénia a través de l’empresa Marina Salut. Aquesta institució es va crear per a reforçar la xarxa assistencial de la Marina Alta. El nou hospital va ser adjudicat per concessió administrativa a DKV Assegurances Mèdiques i Ribera Salut.

Marina Salut és una empresa compromesa amb els valors socials, especialment amb el desenvolupament sostenible, les desigualtats en l’accés a la salut i en el manteniment del medi ambient.

L’Hospital de Dénia gaudeix d’un fons d’art rellevant, l’edifici posseeix importants escultures en el seu exterior i interior i una col·lecció abundant de pintura contemporània.

El projecte de senyalització de l’hospital es va desenvolupar en el nostre departament de wayfinding a partir de la imatge corporativa de Marina Salut, utilitzant els recursos gràfics i cromàtics de la marca. Es va dissenyar una família de rètols per a resoldre totes les necessitats de senyalització; tòtems exteriors per a la localització dels diferents accessos i entrades de l’hospital, senyalització per als vianants, rètols identificatius i informatius, directoris generals i de planta, així com rètols direccionals, pictogrames i rètols posicionals de despatxos i consultes.

El projecte es va culminar amb la fabricació i instal·lació de tota la senyalització d’emergència i evacuació.