Abanca

You are here:
  • BANCA
  • Senyalització
  • Senyalització Corporativa
  • Senyalització Interior

La implantació d'una marca nova

El disseny de suports és bàsic, cal tenir una visió molt àmplia, ja que els rètols que definiran la nova identitat corporativa s’hauran d’adaptar a diferents entorns, diferents mesures, arquitectures modernes o històriques ia les particulars normatives municipals de cada ciutat o municipi on es troben les seus. El programa d’identificació, principalment l’exterior, arreplegarà solucions gràfiques i industrials flexibles, que des de la lògica i organitzada visió corporativa reculli una varietat de tipologies de rètols que conformen una única família visual.

Abanca és una entitat bancària amb 700 oficines repartides per tot Espanya, amb una implantació molt àmplia a Galícia. Els suports utilitzats: rètols de façanes, banderoles, marcatge de caixers, vinils identificatius i plaques de senyalització, s’han fabricat amb la darrera tecnologia així com el sistema d’il·luminació led que contenen els seus suports lluminosos. A l´interior s´han ordenat tots els missatges aplicant solucions industrials senzilles perquè el disseny gràfic realitzat per Summa Branding tingui un total protagonisme.