Universitas Telefónica

You are here:
  • EDUCACIÓ
  • Senyalització Corporativa
  • Senyalització Interior
  • WAYFINDING DESIGN

Probablement la millor Universitat Corporativa del món

La Universitat Corporativa de Telefónica es troba en el Parc de Belloch, un espai singular situat enmig de la naturalesa en La Roca del Vallés, província de Barcelona.

El parc compta amb més de 120 hectàrees, espai en el qual coexisteixen espècies de boscos mediterranis i zona de cultius d’arbres i arbustos ornamentals que gestiona la companyia Santa & Col·le, on també tenen el seu edifici corporatiu. L’arquitectura és de Batlle i Roig i l’interiorisme de la interiorista Nina Masó.

Morillas va ser l’encarregada de realitzar el disseny de la senyalització del Campus i va recaure en Signes l’estudi de necessitats i la producció i instal·lació dels elements dissenyats.

Un projecte per a Signes on la utilitat i el bon ús de la senyalització havien d’anar de bracet dels millors materials i acabats que s’integressin en aquest edifici corporatiu.

La tipologia de l’usuari d’aquestes instal·lacions, sempre estudiants nous que desconeixen les instal·lacions, requereixen d’una bona senyalització com a aliat en el bon ús de l’espai. El sel