Signes | Eyedog

You are here:

El sistema de senyalització que facilita la protecció sanitària sense necessitat de descarregar una app.

Una nova experiència d’orientació especialment pensada per a hospitals. Facilita tota la informació necessària als usuaris, perquè puguin moure’s amb autonomia per l’espai mitjançant el seu dispositiu mòbil. Amb l’ús d’aquesta web app, es redueixen els contactes i riscos.

Entre altres, aquestes són susventajas:

  • Redueix els riscos per al personal, oferint informació precisa a l’usuari.
  • Configura itineraris temporals, creant recorreguts provisionals a destins eventuals.
  • Llança missatges de seguretat, en qualsevol punt del recorregut.
  • Configura recorreguts personalitzats per a cada usuari, evitant zones de risc.
  • Disseny d’interfaç simple i intuïtiva, pensada per a facilitar l’ús a usuaris d’edat avançada i usuaris inexperts en apps.
  • Dona la possibilitat d’incloure un enllaç directe en la citació mèdica, fent la visita més ràpida, segura i eficient.
  • Àgil i fàcil implantació, pot estar llesta en 3 setmanes.
  • Millor preu del mercat, amb propostes econòmiques adaptables.
  • No requereix connexió Wifi, 3G o 4G.

Està especialment dissenyada per a: Hospitals, Centres d’Atenció Primària, Centres d’Urgències d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris, Clíniques, Centres Residencials, etc.