Elements clau en Wayfinding

You are here:

En un projecte de wayfinding tenim dos elements clau: les fletxes i els pictogrames. També podem sumar la tipografia, el color i els materials com a components essencials d’una senyalització efectiva.

Si la senyalització d’un lloc fos una recepta, el primer ingredient i un dels més importants serien les fletxes, ja que resolen la majoria de necessitats comunicatives.

Les fletxes són considerades un símbol de comunicació universal i per als nostres projectes són un element clau, ens permeten reduir el soroll visual agrupant direccions i generar fluxos de personal efectius.

Per al seu disseny sempre tenim en compte el contrast de colors perquè sigui clarament visible per a l’usuari. Aquest ús dels colors i la pròpia forma de la fletxa aconsegueix que puguem convertir-la en un element de brànding més, convirtiéndo tots els elements de senyalització en una extensió de la marca.

Un dels errors més comuns en l’ús de fletxes és posar-les apuntant al text, o que el text s’interposi entre la fletxa i l’objectiu, això pot crear confusió a l’usuari.

A l’hora de fer més efectiu el missatge solem col·locar en un mateix bloc d’informació les fletxes i en un altre diferent els textos, de manera que la informació és molt visual i el missatge que enviem té una lectura simple.