Notícies

Senyalització per a interiors en el teu smartphone

Una nova experiència d'orientació per a grans espais

  • Tot en una app per al teu mòbil.
  • Intuïtiva, accessible, clara, dinàmica i personal.
  • Navegació sense necessitat d'accés a internet, amb punts de referència senzills, aplicats sobre fotos del propi espai.
  • Fàcil manteniment i actualització en temps real.

Més informació a www.eyedog.mobi